Struktura własnościowa i majątek - BIP - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

2018

Wartość majątku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

 

 1. Środki trwałe – 105 032 681,54 zł

- grunty – 4 261 330,35 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 77 836 242,63 zł

- urządzenia techniczne i maszyny – 14 177 762,05 zł

- środki transportu – 7 178 718,55 zł

- inne środki trwałe – 1 578 627,96 zł

 

 1. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 12 208 995,52 zł
 2. Wartości niematerialne i prawne – 76 285,93 zł
 3. Zapasy – 31 598 044,60 zł
 4. Środki pieniężne – 801 173,84 zł

 

Wydatki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2018 wyniosły 150 916 714,45 zł.

 

 

2017

Wartość majątku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

 

 1. Środki trwałe – 107.161.905,81 zł.

- grunty – 4.272.114,35 zł.

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 80.774.327,99 zł.

- urządzenia techniczne i maszyny – 16.876.400,91 zł.

- środki transportu – 3.286.877,67 zł.

- inne środki trwałe – 1.952.184,89 zł.

 

 1. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 1.077.329,52 zł.
 2. Wartości niematerialne i prawne – 26.583,92 zł.
 3. Zapasy – 8.994.605,10 zł.
 4. Środki pieniężne – 529.129,78 zł.

 

Wydatki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2017 wyniosły 136.957.457,43 zł.

2016

 

Wartość majątku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

 

 1. Środki trwałe – 107.623.809,06 zł., w tym:

-    grunty – 4.272.114,35 zł.

-    budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 83.276.113,55 zł.

-    urządzenia techniczne i maszyny – 14.302.076,59 zł.

-    środki transportu  – 3.412.343,48 zł.

-    inne środki trwałe  - 2.361.161,09 zł.

2.  Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 860.582,24 zł.

3.  Wartości niematerialne i prawne – 126.897,56 zł.

4.  Zapasy – 5.576.985,92 zł.

5.  Środki pieniężne – 423.474,64 zł.

 

Wydatki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2016 r. wyniosły 128.408.386,37 zł.

 

 

 2016

I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.   232.623.703,78 zł

 

II. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2015 r.  335.259,38 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2015 r. 7.428.596,18 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 r.

1) Plan dochodów budżetowych - 369.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 122.001.066,00 zł

 2015

I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. 213.206.386,48 zł

 

II. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2014 r. 2.603.851,96 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2014 r. 9.334.906,09 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2015 r.

1) Plan dochodów budżetowych - 291.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 114.442.675,00 zł

 

 2014

I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. 207.549.768,61 zł

 

II. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2013 r. 277.746,83 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2013 r. 4.995.310,45 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału straży Granicznej na 2014 r.

1) Plan dochodów budżetowych - 336.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 108.096.000,00 zł

2013

 

 

 

 I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 r.   196.409.090,00 zł

 

II. Inwestycje na dzień 31.12.2012 r.  5.192.975,41 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2012 r. 4.122.291,76 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2013 r. Plan wg. ustawy budżetowej z dn. 13.02.2013 r.

1) Plan dochodów budżetowych - 449.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 96.707.724,00 zł  

 

 

2012

 

I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011 r.   192.651.620,46 zł

 

II. Inwestycje na dzień 31.12.2011 r.  10.349.808,11 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2011 r. 3.656.297,70 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2012 r. Plan wg. ustawy budżetowej z dn. 27.03.2012 r.

1) Plan dochodów budżetowych - 714.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 94.939.675,00 zł w tym:

- współfinasowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej - 106.000,00 zł

 

2011

 

I. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. - 151.923.103,85 zł

 

II. Inwestycje na dzień 31.12.2010 r. - 45.234.536,46 zł

 

III. Stan zapasów w magazynie na dzień 31.12.2010 r. -3.539.940,89 zł

 

IV. Plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2011 r. ( I korekta zew. planu z dnia 28 lutego 2011 r.)

1) Plan dochodów budżetowych - 455.000,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych - 92.364.555,00 zł w tym:

- współfinasowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej - 1.967.980,00 zł

Metryczka

Data publikacji 29.03.2012
Data modyfikacji 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Sul

Nawigacja

do góry