Ochrona danych osobowych w strefie Schengen

 

Schengen

Ochrona danych osobowych

System Informacyjny Schengen:

  • wspólna elektroniczna baza danych o osobach i przedmiotach;
  • wymiana informacji pomiędzy słuzbami odpowiedzialnymi za ochrone granic, wydawanie wiz i inne kontrole policyjne oraz celne;
  • składa się z jednostki centralnej w Strasburgu oraz z modułów krajowych, które są jej lustrzanym odbiciem.

 

Twoje prawa

  • Masz prawo dostępu do treści Twoich danych zawartych w SIS.
  • Prawo dostępu podlega ograniczeniom.
  • Masz prawo wystąpienia z żądaniem poprawienia danych, ich usunięcia, uzyskania informacji lub uzyskania odszkodowania.

 

 

Do kogo należy się zwrócić?

Komendant Główny Policji

Kontakt:

Centralny Organ Techniczny KSI

02-514 Warszawa

ul. Puławska 148/150

e-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl

Więcej: Centralny Organ Techniczny KSI

 

 

Kto chroni dane w Schengen?

PREZES URZĘDU

Ochrony Danych Osobowych 

  • sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystanie danych w module krajowym SIS nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

 

 

Masz prawo żądania skontrolowania swoich danych znajdujących się w SIS.

 

Kontakt:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 

https://uodo.gov.pl/

emal: iod@uodo.gov.pl

 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen

  • sprawuje nadzór nad wsparciem technicznym SIS oraz bada wszelkie problemy pojawiające się w trakcie obsługi SIS.

 

Kontakt: 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen

Sekretariat Ochrony Danych

Rue de ia Loi 175

Bureau 3040GM14

B-1048 Brussels

Tel: +32(0)22 855 026

http://www.schengen-jsa.dataprotection.org/

 

Źródło i więcej informacji:

 

http://www.giodo.gov.pl

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/980/3943/Centralny_Organ_Techniczny_Krajowego_Systemu_Informatycznego.html

Metryczka

Data publikacji 19.07.2012
Data modyfikacji 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sul
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sul
Osoba modyfikująca informację:
Adrianna Wiśniewska
do góry