Koordynator do spraw Dostępności

Koordynator do spraw Dostępności w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

kpt. SG Piotr Tylicki – Naczelnika Wydziału Organizacji i Promocji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Tel. +48 89 750 30 72

email: piotr.tylicki@strazgraniczna.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  1.  Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Warmińsko-Mazurski Oddział SG.
  2.  Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy.
  3.  Monitorowanie działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji 30.09.2020
Data modyfikacji 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kpt. SG Piotr Tylicki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kalski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Kalski
do góry