Komenda oddziału - BIP - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda oddziału

Komenda oddziału

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
11-400 Kętrzyn ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
tel. +48 89 750-30-00
fax. +48 89 750-37-00
Tel. Interwencyjny: +48 89 750-33-33
www.wm.strazgraniczna.pl
wm@strazgraniczna.pl

Kontakt

Metryczka

Data publikacji 17.06.2011
Data modyfikacji 17.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Ćwikliński
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry